main menu

Home About Events Services Testimonial Taktons Contact

Udruženje audio inženjera

(Audio Engineering Society - AES)

AES je jedinstveno profesionalno udruženje koje se bavi audiom i akustikom i ima za cilj širenje i podizanje nivoa znanja, promociju i unapređivanje teorije i praktične primene audio inženjerstva i srodnih disciplina. Udruženje je osnovano u Americi, 1948. godine i ubrzo je preraslo u internacionalnu organizaciju koja okuplja inženjere, umetnike, naučnike i studente zainteresovane za razvoj audio tehnologija i razmenu saznanja. Više od četrnaest hiljada članova u sedamdesetpet profesionalnih sekcija broji članstvo AES-a. AES je zahvaljujući svom članstvu temelj napretka i razvoja audio industrije. AES udruženja su organizatori mnogobrojnih sastanaka, izložbi, prezentacija dostignuća i naučnih radova, raznorodnih studentskih aktivnosti i edukacija širom sveta. Veliki broj istraživačkih radova se prezentuju na AES konvencijama i objavljuju u veoma cenjenom časopisu JAES (Journal of the Audio Engineering Society). AES je aktivno uključen u pisanje internacionalnih standarda u oblastima digitalnog i analognog audija, komunikacionih tehnologija, akustike, medijuma i formata za arhiviranje itd.

Srpska profesionalna AES sekcija osnovana je 1991. i broji oko pedeset aktivnih članova, a studentska sekcija ima oko tridesetak članova. Svake godine, SAESS organizuje pet sastanaka na kojima se prezentuju rezultati aktivnosti njenih članova u formi prezentacija i demonstracija. Razmena informacija i akademske tematske diskusije su značajni činilac rada SAESS. Srpska studentska AES sekcija je jedna od najaktivnijih u svetu, do sada je dala dva podpredsednika svetske studentske asocijacije, a studenti članovi su se istakli svojim kvalitetima na svetskim konvencijama AES-a.

2017. godine, u saradnji sa TAKTONS-om i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, srpska AES sekcija je organizator Četvrte međunarodne konferencije TAKTONS iz oblasti akustike i audio tehnike, sa učesnicima iz zemalja širom sveta. Takođe, ove godine, srpska AES sekcija je organizator trećeg takmičenja studentskih snimaka koje se održava u okviru konferencije TAKTONS. Želimo Vam ugodan boravak u Novom Sadu na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji TAKTONS 2017 kao i na takmičenju studentskih snimaka.

Komitet SAESS

Aktivnosti

Članovi društva uključeni su u sledeće aktivnosti:

-Istraživanje i razvoj u audiju i akustici. Projektovanje, izrada i kontrola komponenata i sistema produkcije, preuzimanje, snimanje, prenos ili obrada zvuka u akustičnom okruženju.

-Marketing i instalacije audio, akustičke i druge opreme za komercijalnu, institucionalnu, emisionu ili drugu upotrebu.

-Podučavanje naučnim i inženjerskim osnovama u oblastima audija i akustike.

 • Emisiju Trezor o srpskoj AES sekciji možete pogledati ovde.

 • Poziv za sastanak 22.02.2018.
  Tema: Pogledati u pozivu.
  Poziv

 • Poziv za sastanak 9.06.2017.
  Tema: pogledati u pozivu.
  Poziv

25 godina srpske AES sekcije


U organizaciji Naučnog veća Instituta Mihajlo Pupin i Srpske AES sekcije u sredu, 24. aprila 2019. godine u 14h u Velikoj sali Instituta, profesor dr Vlado Delić održaće predavanje pod nazivom Audio-izdanja knjiga i multimedijalnih prezentacija generisanih pomoću TTS tehnologije.

Cilj ovog predavanja je premijerno predstavljanje Centralne audio-biblioteke Univerziteta u Novom Sadu – CABUNS, koja omogućuje studentima u regionu da pristupaju audio-izdanjima udžbenika i PPT-prezentacija svojih profesora, automatski generisanih primenom Text-To-Speech tehnologije za pretvaranje teksta u sintetizovani govor na srpskom jeziku. CABUNS je samo jedan od mnogih rezultata naučno-istraživačkog rada profesora Delića, koji, kao redovni profesor na Faklutetu tehničkih nauka u Novom Sadu predaje niz predmeta iz oblasti akustike i govornih tehnologija i vodi glavne nacionalne i međunarodne projekte iz ovih oblasti.

Kratak sadržaj predavanja, kao i biografija profesora dr Vlade Delića dati su ovde.

Članstvo

Komitet

 • Dejan Todorović
  predsednik sekcije

 • Vlado Delić
  potpredsednik sekcije

 • Mirjana Mihajlović
  sekretar

 • Iva Salom
  blagajnik

 • Sonja Krstić
  savetnik studentske sekcije

 • Nikola Jeremić
  član komiteta

Članovi

 • Petar Pravica
 • Dejan Todorović
 • Vlado Delić
 • Mirjana Mihajlović
 • Sonja Krstić
 • Iva Salom
 • Nikola Jeremić
 • Goran Šakota
 • Miomir Mijić
 • Dragana Šumarac Pavlović
 • Dejan Ćirić
 • Milan Sečujski
 • Tijana Delić
 • Stojan Petković
 • Milica Lekić
 • Arpad Osnović
 • Krešimir Vlahek
 • Vladimir Jonuzović
 • Aleksandar Marković
 • Dejan Tatić
 • Bora Radojević
 • Zoran Jerković
 • Dragan Drinčić
 • Dušan Drinčić
 • Zoran Kecojević
 • Boris Dončić
 • Sava MladenovićU Novembru 2019. održaće se TAKTONS, internacionalna konferencija sa naučnim i tehničkim radovima iz oblasti akustike i audio inženjeringa sa tradicionalnim i jedinstvenim takmičenjem snimaka audio inženjera. U okviru konferencije održaće se i izložba audio opreme, studentska takmičenja audio i video snimaka, poster sesije, kao i predavanja eminentnih ljudi iz oblasti. Uskoro više informacija.In November 2019, the international conference TAKTONS with scientific and technical papers from the field of acoustics and audio engineering as an extention of unique traditional recording competition of sound engineers will be held. The conference will be accompanied by an audio gear exhibition, student competition of their audio and video recordings, poster sessions as well as lectures from top professionals and scientists in the area. Further information will be available soon.

Kontakt

Srpska AES sekcija

Mažuranićeva 29, 11000 Beograd

Tel: +381 11 400 2486

Mob: +381 64 861 2822

E-mail: serbian_section@aes.org