main menu

Home About Events Services Testimonial Taktons Contact

Udruženje audio inženjera

(Audio Engineering Society - AES)

AES je jedinstveno profesionalno udruženje koje se bavi audiom i akustikom i ima za cilj širenje i podizanje nivoa znanja, promociju i unapređivanje teorije i praktične primene audio inženjerstva i srodnih disciplina. Udruženje je osnovano u Americi, 1948. godine i ubrzo je preraslo u internacionalnu organizaciju koja okuplja inženjere, umetnike, naučnike i studente zainteresovane za razvoj audio tehnologija i razmenu saznanja. Više od četrnaest hiljada članova u sedamdesetpet profesionalnih sekcija broji članstvo AES-a. AES je zahvaljujući svom članstvu temelj napretka i razvoja audio industrije. AES udruženja su organizatori mnogobrojnih sastanaka, izložbi, prezentacija dostignuća i naučnih radova, raznorodnih studentskih aktivnosti i edukacija širom sveta. Veliki broj istraživačkih radova se prezentuju na AES konvencijama i objavljuju u veoma cenjenom časopisu JAES (Journal of the Audio Engineering Society). AES je aktivno uključen u pisanje internacionalnih standarda u oblastima digitalnog i analognog audija, komunikacionih tehnologija, akustike, medijuma i formata za arhiviranje itd.

Srpska profesionalna AES sekcija osnovana je 1991. i broji oko pedeset aktivnih članova, a studentska sekcija ima oko tridesetak članova. Svake godine, SAESS organizuje pet sastanaka na kojima se prezentuju rezultati aktivnosti njenih članova u formi prezentacija i demonstracija. Razmena informacija i akademske tematske diskusije su značajni činilac rada SAESS. Srpska studentska AES sekcija je jedna od najaktivnijih u svetu, do sada je dala dva podpredsednika svetske studentske asocijacije, a studenti članovi su se istakli svojim kvalitetima na svetskim konvencijama AES-a.

2017. godine, u saradnji sa TAKTONS-om i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, srpska AES sekcija je organizator Četvrte međunarodne konferencije TAKTONS iz oblasti akustike i audio tehnike, sa učesnicima iz zemalja širom sveta. Takođe, ove godine, srpska AES sekcija je organizator trećeg takmičenja studentskih snimaka koje se održava u okviru konferencije TAKTONS. Želimo Vam ugodan boravak u Novom Sadu na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji TAKTONS 2017 kao i na takmičenju studentskih snimaka.

Komitet SAESS

Aktivnosti

Članovi društva uključeni su u sledeće aktivnosti:

-Istraživanje i razvoj u audiju i akustici. Projektovanje, izrada i kontrola komponenata i sistema produkcije, preuzimanje, snimanje, prenos ili obrada zvuka u akustičnom okruženju.

-Marketing i instalacije audio, akustičke i druge opreme za komercijalnu, institucionalnu, emisionu ili drugu upotrebu.

-Podučavanje naučnim i inženjerskim osnovama u oblastima audija i akustike.

 • Emisiju Trezor o srpskoj AES sekciji možete pogledati ovde.

 • Poziv za sastanak 22.02.2018.
  Tema: Pogledati u pozivu.
  Poziv

 • Poziv za sastanak 9.06.2017.
  Tema: pogledati u pozivu.
  Poziv

25 godina srpske AES sekcije


Članstvo

Komitet

 • Dejan Todorović
  predsednik sekcije

 • Vlado Delić
  potpredsednik sekcije

 • Mirjana Mihajlović
  sekretar

 • Iva Salom
  blagajnik

 • Sonja Krstić
  savetnik studentske sekcije

 • Nikola Jeremić
  član komiteta

Članovi

 • Petar Pravica
 • Dejan Todorović
 • Vlado Delić
 • Mirjana Mihajlović
 • Sonja Krstić
 • Iva Salom
 • Nikola Jeremić
 • Goran Šakota
 • Miomir Mijić
 • Dragana Šumarac Pavlović
 • Dejan Ćirić
 • Milan Sečujski
 • Tijana Delić
 • Stojan Petković
 • Milica Lekić
 • Arpad Osnović
 • Krešimir Vlahek
 • Vladimir Jonuzović
 • Aleksandar Marković
 • Dejan Tatić
 • Bora Radojević
 • Zoran Jerković
 • Dragan Drinčić
 • Dušan Drinčić
 • Zoran Kecojević
 • Boris Dončić
 • Sava MladenovićPOZIV možete preuzeti ovde, a program ovde.

Kontakt

Srpska AES sekcija

Mažuranićeva 29, 11000 Beograd

Tel: +381 11 655 1505

Mob: +381 64 861 2822

E-mail: serbian_section@aes.org.rs